Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:18 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
27.8/ 20.6°
Sáng/Tối
18.4/ 22.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa

01:00

19.1°C / 21°C
Mây thưa Mây thưa
93%
0.81 km/giờ

04:00

19.6°C / 19.2°C
Mây cụm Mây cụm
95%
0.61 km/giờ

07:00

21.2°C / 21.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.61 km/giờ

10:00

27.1°C / 29.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
1.41 km/giờ

13:00

27°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
75%
1.44 km/giờ

16:00

23.1°C / 23.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.32 km/giờ

19:00

21.6°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.17 km/giờ

22:00

20.4°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.15 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 21.4°
Sáng/Tối
20.2/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa

01:00

20.6°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.34 km/giờ

04:00

20.2°C / 20.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.91 km/giờ

07:00

20.5°C / 21.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.81 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.93 km/giờ

13:00

27.6°C / 29.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.16 km/giờ

16:00

27.7°C / 29.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
1.39 km/giờ

19:00

22.8°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.22 km/giờ

22:00

21.2°C / 22.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.26 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 22.9°
Sáng/Tối
20.5/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.06 km/giờ

04:00

20.1°C / 21.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.12 km/giờ

07:00

22.2°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.78 km/giờ

10:00

28.2°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.04 km/giờ

13:00

30.7°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
56%
1.64 km/giờ

16:00

29.8°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.53 km/giờ

19:00

24.4°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.45 km/giờ

22:00

22.8°C / 23.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.5/ 25.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Nhiều mây

01:00

22.9°C / 22.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.6 km/giờ

04:00

21°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.47 km/giờ

07:00

23.4°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.5 km/giờ

10:00

28.5°C / 29.2°C
Mây cụm Mây cụm
58%
2.55 km/giờ

13:00

30.7°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
3.47 km/giờ

16:00

30.3°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
51%
2.89 km/giờ

19:00

25.3°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
71%
1.43 km/giờ

22:00

23°C / 23.9°C
Mây cụm Mây cụm
76%
1.5 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 21.8°
Sáng/Tối
23/ 21.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa cường độ nặng

01:00

22.5°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.58 km/giờ

04:00

23°C / 22.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.35 km/giờ

07:00

23.9°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.13 km/giờ

10:00

25.9°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.33 km/giờ

13:00

28.2°C / 29.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.62 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.84 km/giờ

19:00

21.4°C / 22.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.04 km/giờ

22:00

21.3°C / 22.9°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.83 km/giờ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 20.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 20.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Thấp/Cao

18°/28.2°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

18.7 °C

Chỉ số UV

0