Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:45 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Nhiều mây

07:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.31 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.52 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2.31 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
2.03 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.48 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.31 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.66 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.29 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
0.92 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.61 km/giờ

13:00

28°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.9 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.44 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.86 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.43 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa cường độ nặng

01:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.41 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.76 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.26 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.7 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.39 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.47 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.43 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.64 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.52 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.11 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.17 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.78 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.21 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.08 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.87 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa vừa

01:00

20°C / 20°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.93 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.61 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.56 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.82 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
0.31 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.88 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.9 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.7 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

999 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa vừa

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
0.89 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.16 km/giờ
Huyện Yên Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.63