Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:59
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 19°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:54
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0