Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.8/ 19.3°
Sáng/Tối
21.8/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 20.9°
Sáng/Tối
19.1/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 23.9°
Sáng/Tối
19.4/ 26.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 21.8°
Sáng/Tối
22.3/ 23.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 19.5°
Sáng/Tối
20/ 19.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 20.4°
Sáng/Tối
20.6/ 21.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36.5/ 20°
Sáng/Tối
21.2/ 21.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 20.6°
Sáng/Tối
21.5/ 22.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 24°
Sáng/Tối
22.9/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.3/ 26.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Thấp/Cao

18.4°/36.9°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.5 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

0