Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:56 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:42
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Thấp/Cao

19°/37°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0