Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:14 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
16/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
13/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:39
Mây cụm
Huyện Yên Châu
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

6.73

Tin tức thời tiết