Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:35 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

999 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

998 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:41
Mưa nhẹ
Huyện Yên Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:35
Thấp/Cao

17°/22°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

0.22 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0