Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:43 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:14
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
38/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:14
Thấp/Cao

18°/35°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0.5