Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:20 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
26.7/ 13.2°
Sáng/Tối
13.5/ 21.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.2/ 10.4°
Sáng/Tối
12.5/ 13.9°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.1/ 8.5°
Sáng/Tối
9.5/ 15.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 15.2°
Sáng/Tối
9.1/ 17.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 20.8°
Sáng/Tối
15.7/ 23.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.8/ 22.5°
Sáng/Tối
17.8/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.9/ 18.2°
Sáng/Tối
18.5/ 21.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22.6/ 16.9°
Sáng/Tối
17.3/ 17.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 16.5°
Sáng/Tối
14.3/ 21.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 18.9°
Sáng/Tối
16.4/ 20.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 20.3°
Sáng/Tối
17.8/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 15.6°
Sáng/Tối
19.7/ 16.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.1/ 14.3°
Sáng/Tối
14.8/ 16.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 18.3°
Sáng/Tối
15.6/ 21.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 19.4°
Sáng/Tối
17.6/ 24.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:11
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:06
Thấp/Cao

9.2°/26.4°

Độ ẩm

41%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

12.3 °C

Chỉ số UV

1.65