Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 18:05 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
11/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:23
Ít mây
Huyện Yên Châu
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Thấp/Cao

16°/23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0