Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:23 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:41
Mưa nhẹ
Huyện Yên Châu
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:54
Thấp/Cao

17°/20°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.23 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0