Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:17 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 22.7°
Sáng/Tối
20.9/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.6°
Sáng/Tối
22.9/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 22.1°
Sáng/Tối
23.2/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.6/ 21.6°
Sáng/Tối
22/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 21.4°
Sáng/Tối
20.9/ 23.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 22.9°
Sáng/Tối
21.5/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25.1°
Sáng/Tối
22.1/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.1°
Sáng/Tối
23/ 29.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.7/ 21.1°
Sáng/Tối
24.7/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 21.8°
Sáng/Tối
20.3/ 26.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.4°
Sáng/Tối
22.9/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 23.8°
Sáng/Tối
23.5/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 25.8°
Sáng/Tối
22.3/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.2/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.1/ 25.7°
Sáng/Tối
23.7/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.2/ 25.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 21.4°
Sáng/Tối
23.6/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 22.1°
Sáng/Tối
22.3/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 23.1°
Sáng/Tối
22.2/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 22.5°
Sáng/Tối
23.1/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 22.3°
Sáng/Tối
23.2/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 21.3°
Sáng/Tối
23/ 23.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 21.8°
Sáng/Tối
21.9/ 22.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.7/ 20.5°
Sáng/Tối
20.7/ 23.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 21.1°
Sáng/Tối
22/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 21.6°
Sáng/Tối
21.6/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.5°
Sáng/Tối
22.2/ 25.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25.2°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:23
Thấp/Cao

20.6°/36°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

15.9 °C

Chỉ số UV

0.31