Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:16 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

999 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:43
Mưa nhẹ
Huyện Yên Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.63