Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:16 | 20/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Ít mây
Huyện Sốp Cộp
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Thấp/Cao

14°/27°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0