Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:23 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa vừa 28°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Thấp/Cao

21°/29°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.87 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.66