Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:17 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Mưa nhẹ
Huyện Sốp Cộp
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Thấp/Cao

15°/21°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0