Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:42 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
29.4/ 21.8°
Sáng/Tối
22.7/ 24.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 22.5°
Sáng/Tối
22.7/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 23.5°
Sáng/Tối
22.6/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22.1/ 25.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23.1/ 26.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.8°
Sáng/Tối
23.9/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23.1/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.2/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.1°
Sáng/Tối
23.8/ 25.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.1/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 22.2°
Sáng/Tối
23.6/ 24.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20.2°
Sáng/Tối
21.1/ 22.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20.3°
Sáng/Tối
20.5/ 21.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21°
Sáng/Tối
20.9/ 22.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 22.8°
Sáng/Tối
22.6/ 23.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.5°
Sáng/Tối
22.1/ 23.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22.8/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.2°
Sáng/Tối
22.6/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 24.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 23.6°
Sáng/Tối
23.2/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 23.4°
Sáng/Tối
23/ 25.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 22.7°
Sáng/Tối
23.2/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.5/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.1/ 23°
Sáng/Tối
22.6/ 23.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 22.5°
Sáng/Tối
21.3/ 24.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm 27.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

21.1°/29.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

0.65