Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:38 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 22.5°
Sáng/Tối
21.3/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa

04:00

20.3°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.48 km/giờ

07:00

21.2°C / 22.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.45 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.91 km/giờ

13:00

28°C / 30.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
0.81 km/giờ

16:00

25°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.52 km/giờ

19:00

23.6°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.88 km/giờ

22:00

22.9°C / 23.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.02 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.8°
Sáng/Tối
22.7/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa vừa

01:00

22.5°C / 23.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.53 km/giờ

04:00

22.9°C / 22.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.68 km/giờ

07:00

22.6°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.6 km/giờ

10:00

24.5°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
0.93 km/giờ

13:00

26.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
0.76 km/giờ

16:00

28.4°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.68 km/giờ

19:00

23.8°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.86 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 23.3°
Sáng/Tối
22.2/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 23.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

04:00

22.8°C / 22.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.49 km/giờ

07:00

22.5°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.61 km/giờ

10:00

27°C / 29.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
0.56 km/giờ

13:00

28.5°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.39 km/giờ

16:00

25.6°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.23 km/giờ

19:00

23.3°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.19 km/giờ

22:00

23.8°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
27.6/ 23.2°
Sáng/Tối
24/ 24.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ

01:00

22.5°C / 23.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.26 km/giờ

04:00

22.1°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.19 km/giờ

07:00

24.6°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.08 km/giờ

10:00

26.3°C / 27.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.67 km/giờ

13:00

28°C / 30.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.96 km/giờ

16:00

29.5°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.18 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.39 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.21 km/giờ
Ngày/Đêm
28.3/ 23.1°
Sáng/Tối
25.3/ 24.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa

01:00

22.4°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.26 km/giờ

04:00

22.9°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.17 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.98 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
1.7 km/giờ

13:00

28.4°C / 33.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.74 km/giờ

16:00

27.7°C / 30.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
1.06 km/giờ

19:00

24.4°C / 24.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.97 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.3°
Sáng/Tối
24/ 24.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa cường độ nặng

01:00

23.6°C / 24.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.75 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Thấp/Cao

20.8°/28.2°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

0