Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mưa nhẹ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.24 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.36 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.08 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.81 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.77 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.52 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.69 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.52 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.26 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.14 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.89 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.49 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.69 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.43 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.74 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
0.61 km/giờ

16:00

27°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
0.12 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.44 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.47 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.7 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.54 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.41 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.76 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.84 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.44 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.61 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.91 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.94 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.58 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.6 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
0.89 km/giờ

13:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
0.56 km/giờ

16:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.73 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.47 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
98%
0.62 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.56 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mây rải rác Mây rải rác
99%
0.53 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
97%
0.57 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.76 km/giờ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.41 km

Gió

0.92 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

3.31