Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:12 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
19/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Huyện Sốp Cộp
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Thấp/Cao

18°/30°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0