Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:16 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
30.9/ 23.5°
Sáng/Tối
22.5/ 25.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.8°
Sáng/Tối
22.8/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.1/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 23.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 23.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 22.5°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
23.1/ 25.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23°
Sáng/Tối
24.3/ 24.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 23.4°
Sáng/Tối
23.9/ 23.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23/ 24.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa nhẹ 23.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Thấp/Cao

22.2°/28.1°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0