Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:53 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 13°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mây thưa
Huyện Sốp Cộp
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Thấp/Cao

13°/25°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.58 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.39