Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:14 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa vừa 22°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0