Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29.9/ 21.6°
Sáng/Tối
21.3/ 24.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 21.2°
Sáng/Tối
20.4/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.1/ 22.2°
Sáng/Tối
21.2/ 23.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 22.1°
Sáng/Tối
21.6/ 23.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 22.4°
Sáng/Tối
23.7/ 23.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 23.5°
Sáng/Tối
22.8/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 23.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 23.9°
Sáng/Tối
24.9/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 23.9°
Sáng/Tối
23.5/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24.8°
Sáng/Tối
23.4/ 24.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.3°
Sáng/Tối
25.2/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 22.4°
Sáng/Tối
24.1/ 23.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.9/ 21.8°
Sáng/Tối
22/ 21.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 21.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 22.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:38
Thấp/Cao

19°/32.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

21.8 °C

Chỉ số UV

0