Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 20:34 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

998 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

999 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

998 mb

Gió

0.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:50
Mưa nhẹ
Huyện Sốp Cộp
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.86 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0