Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:27 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
20/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:21
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 18:17
Thấp/Cao

20°/36°

Độ ẩm

25%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0.5