Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:45 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 15°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:51
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:54
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Nhiều mây
Huyện Sốp Cộp
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:46
Thấp/Cao

11°/21°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.18 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

1.83