Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:34 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Huyện Sốp Cộp
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:58
Thấp/Cao

18°/31°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

10.13