Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:07 | 27/01/2023
Thấp/Cao
9/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
7/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
8/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Thấp/Cao

6°/18°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0