Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:53 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Huyện Phù Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết