Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:06 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa cường độ nặng
Huyện Phù Yên
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:32
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.04