Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:45 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
24.7/ 23.9°
Sáng/Tối
24.4/ 25.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ

10:00

23.8°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.41 km/giờ

13:00

25.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.45 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
0.67 km/giờ

19:00

25°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.42 km/giờ

22:00

23.4°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.09 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 22.1°
Sáng/Tối
23.8/ 23.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.1 km/giờ

04:00

23.7°C / 23.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.45 km/giờ

07:00

23.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.33 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.99 km/giờ

13:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.2 km/giờ

16:00

23.2°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.5 km/giờ

19:00

23.3°C / 23.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.29 km/giờ

22:00

22.3°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.02 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 23.4°
Sáng/Tối
22/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ

01:00

22.6°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.1 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.86 km/giờ

07:00

23.3°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.86 km/giờ

10:00

28°C / 29.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.17 km/giờ

13:00

29.8°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.64 km/giờ

16:00

30.9°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.69 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.02 km/giờ

22:00

23.2°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2 km/giờ
Ngày/Đêm
27.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24.1/ 24.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.96 km/giờ

04:00

22.3°C / 22.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.04 km/giờ

07:00

24.1°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.07 km/giờ

10:00

26.1°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.37 km/giờ

13:00

27°C / 29.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.37 km/giờ

16:00

29.7°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.77 km/giờ

19:00

24.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.49 km/giờ

22:00

23.7°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ

01:00

22.1°C / 23.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.94 km/giờ

04:00

22.7°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.84 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.83 km/giờ

10:00

29.5°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.22 km/giờ

13:00

31.1°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.59 km/giờ

16:00

31.8°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.32 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.62 km/giờ

22:00

23.3°C / 24.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 24.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Nhiều mây

01:00

23.8°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.02 km/giờ

04:00

22.1°C / 23.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.11 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.21 km/giờ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mưa vừa 23.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Thấp/Cao

22.6°/26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0.23