Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 21:12 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

998 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:46
Mưa vừa
Huyện Phù Yên
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0