Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:14 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:12
Thấp/Cao

21°/38°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0