Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:23 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mưa vừa
Huyện Phù Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.7 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

8.18