Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:23 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mây cụm
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
14/ 11°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1013 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1014 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1016 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Nhiều mây
Huyện Phù Yên
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:41
Thấp/Cao

10°/19°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.52 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0.05