Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:22 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
22.7/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 28.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.1/ 23.3°
Sáng/Tối
23.9/ 25.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 22.3°
Sáng/Tối
22.6/ 23.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23.6°
Sáng/Tối
23.5/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23.7°
Sáng/Tối
22.9/ 23.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 22.4°
Sáng/Tối
22.7/ 22.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 24.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 27.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 22.6°
Sáng/Tối
24.7/ 23.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22.3°
Sáng/Tối
24.9/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 24°
Sáng/Tối
21.4/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Thấp/Cao

22.4°/32.5°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0