Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:27 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Mây rải rác
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa nhẹ 21°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

0.64 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0.61