Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:30 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:37
Mây cụm
Huyện Phù Yên
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

54%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

7.06

Tin tức thời tiết