Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:44 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa cường độ nặng 23°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:42
Thấp/Cao

21°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

4.81 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0