Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:27 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
37.1/ 23.2°
Sáng/Tối
23.3/ 28.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 23.7°
Sáng/Tối
21.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 24°
Sáng/Tối
21.5/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 22.2°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 21.7°
Sáng/Tối
21.5/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 21.8°
Sáng/Tối
20.1/ 23.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 22°
Sáng/Tối
21.7/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.4/ 22.2°
Sáng/Tối
21.5/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24.7°
Sáng/Tối
21.5/ 36.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.5°
Sáng/Tối
23.9/ 36.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

21.2°/38.2°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

14.4 °C

Chỉ số UV

0