Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:40 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
19/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:57
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:52
Thấp/Cao

17°/24°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.77 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0