Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:03 | 18/01/2022
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
16/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Huyện Mộc Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 13°.

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:42
Thấp/Cao

10°/19°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

0.13