Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:28 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

6.27