Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:47 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 19.2°
Sáng/Tối
21.4/ 21.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 20.7°
Sáng/Tối
19/ 26.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 23.6°
Sáng/Tối
21.2/ 34.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.7/ 25.4°
Sáng/Tối
22.3/ 38.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.2/ 23.1°
Sáng/Tối
21.4/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.4/ 25.1°
Sáng/Tối
21.9/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.4/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 37.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Thấp/Cao

19.6°/34.6°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9.59 km

Gió

1.92 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

3.39