Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

986 mb

Gió

8.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa vừa
Huyện Mộc Châu
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 17°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:55
Thấp/Cao

16°/28°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.32 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0