Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:13 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
22/ 25.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 21.7°
Sáng/Tối
21.1/ 24.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21.7°
Sáng/Tối
21.7/ 24.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21.3/ 23.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 22.8°
Sáng/Tối
23.5/ 25.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21.1°
Sáng/Tối
22.6/ 23.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.4/ 21.4°
Sáng/Tối
21.7/ 21.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 21.1°
Sáng/Tối
22.7/ 22.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.2°
Sáng/Tối
23/ 22.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 23.3°
Sáng/Tối
23/ 23.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 23.6°
Sáng/Tối
23.9/ 24.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 23.7°
Sáng/Tối
23.6/ 23.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 22°
Sáng/Tối
23.5/ 23.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22.8/ 22.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 22.4°
Sáng/Tối
23/ 23.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 24.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Thấp/Cao

21.4°/28°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.38 km/giờ

Điểm ngưng

18.6 °C

Chỉ số UV

0