Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:43 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1009 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Huyện Mộc Châu
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:31
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

1.91