Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:50 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
15/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 18°
Sáng/Tối
15/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 18°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Thấp/Cao

18°/27°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0