Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:31 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 16°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:12
Thấp/Cao

19°/36°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0