Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:00 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1017 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 10°
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
9/ 13°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 13°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
9/
Áp suất

1020 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
9/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1021 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1022 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Thấp/Cao

17°/25°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

3.24 km

Gió

1.24 km/giờ

Điểm ngưng

17 °C

Chỉ số UV

0