Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:39 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
22.4/ 18.6°
Sáng/Tối
19.4/ 20.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 19.2°
Sáng/Tối
19.4/ 20.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 20.7°
Sáng/Tối
19.1/ 21.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 20.2°
Sáng/Tối
21/ 21.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.2°
Sáng/Tối
21.5/ 22.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 22.4°
Sáng/Tối
21.5/ 24.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 21°
Sáng/Tối
21.7/ 23.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 21.9°
Sáng/Tối
21.8/ 23.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21.6°
Sáng/Tối
22.1/ 22.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19.5/ 17.1°
Sáng/Tối
19/ 24.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21.7/ 20.1°
Sáng/Tối
21.9/ 19.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.2/ 21.5°
Sáng/Tối
18.3/ 19.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.3/ 22.4°
Sáng/Tối
18.7/ 20.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 17.9°
Sáng/Tối
18.9/ 18.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21.3°
Sáng/Tối
16.8/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 19.4°
Sáng/Tối
18.1/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.4/ 22°
Sáng/Tối
19.7/ 20.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.5/ 19.9°
Sáng/Tối
20.6/ 20.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 20.2°
Sáng/Tối
18.5/ 21.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 20.1°
Sáng/Tối
19.6/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21.1°
Sáng/Tối
20.6/ 22.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 20.6°
Sáng/Tối
21.5/ 22.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 21.3°
Sáng/Tối
20.3/ 22.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 21.6°
Sáng/Tối
21.1/ 23.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 21.6°
Sáng/Tối
21.5/ 23.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 21.8°
Sáng/Tối
21.6/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 21°
Sáng/Tối
21.8/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 20.6°
Sáng/Tối
21.5/ 22.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 21.7°
Sáng/Tối
21/ 22.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 26.7°
Sáng/Tối
20.6/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 21.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

19.2°/27.3°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.21 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0.77