Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:54 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
11/ 11°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 11°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
12/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Mộc Châu
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 12°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Thấp/Cao

11°/21°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

0