Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:05 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
18/
Sáng/Tối
7/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 10°
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
8/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 11°
Sáng/Tối
8/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
13/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
10/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
14/ 14°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
10/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Nhiều mây
Huyện Mộc Châu
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Thấp/Cao

7°/19°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

3 °C

Chỉ số UV

0