Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:48 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 24.8°
Sáng/Tối
20.9/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.1/ 21.9°
Sáng/Tối
21.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 22.4°
Sáng/Tối
21.6/ 28.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 19.8°
Sáng/Tối
21.3/ 21.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 21°
Sáng/Tối
19.1/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 21.2°
Sáng/Tối
19.9/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 24.4°
Sáng/Tối
19.6/ 35.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.3/ 25.5°
Sáng/Tối
23.7/ 37.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.2/ 28°
Sáng/Tối
23.3/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.4/ 28.4°
Sáng/Tối
24.5/ 39.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây thưa 34.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:21
Thấp/Cao

20.2°/34.2°

Độ ẩm

27%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.06 km/giờ

Điểm ngưng

12.8 °C

Chỉ số UV

4.89