Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:14
Thấp/Cao

15°/27°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.63 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0