Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:09 | 20/04/2024
Thấp/Cao
28.1/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.5/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.5/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
34.4/ 34.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.9/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.3/ 33.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Thấp/Cao

27.8°/36.3°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.8 km/giờ

Điểm ngưng

20.5 °C

Chỉ số UV

5.87