Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:24 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 30.8°
Sáng/Tối
28.8/ 33.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.6/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 30.2°
Sáng/Tối
28.5/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.5/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.2/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.3°
Sáng/Tối
28.1/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.9°
Sáng/Tối
27.6/ 35°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 32.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 29.1°
Sáng/Tối
28.7/ 32.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.9/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.7°
Sáng/Tối
28.1/ 31.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 34.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.5°
Sáng/Tối
28/ 33.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 30.9°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Thấp/Cao

28.3°/35.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0