Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:42 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 24.9°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa

13:00

31.9°C / 36.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
3.43 km/giờ

16:00

31°C / 35.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.34 km/giờ

19:00

27.9°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.22 km/giờ

22:00

24.5°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.76 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.61 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.48 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.52 km/giờ

10:00

30°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
4.63 km/giờ

13:00

31.5°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
6.01 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.68 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
85%
3.23 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
93%
3.08 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Nhiều mây

01:00

24.5°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.87 km/giờ

04:00

24°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.68 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.46 km/giờ

10:00

29°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.41 km/giờ

13:00

30.8°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
5.49 km/giờ

16:00

28.6°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
4.75 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.89 km/giờ

22:00

24.4°C / 24.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.62 km/giờ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây rải rác

01:00

24.9°C / 24.6°C
Mây cụm Mây cụm
95%
2.43 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
96%
2.31 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
91%
3.96 km/giờ

10:00

30.4°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
66%
7.44 km/giờ

13:00

30.4°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
61%
6.98 km/giờ

16:00

29.1°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
67%
5.43 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.7°C
Mây cụm Mây cụm
83%
4 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.2°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
3.82 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

24.4°/31.4°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

7.93