Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:29 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 24.3°
Sáng/Tối
24.7/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 30.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 35.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

24.6°/30.8°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

8.33