Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:23 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
28.9/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 25.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 24.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 24.1°
Sáng/Tối
24.2/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.9/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Thấp/Cao

24.6°/30.8°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.77 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

2.91