Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:23 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.5/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.8/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

24°/30.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0