Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:30 | 19/06/2024
Thấp/Cao
28.9/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.9/ 29.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.4/ 32.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.2/ 33.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32.4/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.6/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Thấp/Cao

27.3°/36.9°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.47 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0