Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:50 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.2/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 25.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.6/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Thấp/Cao

25.5°/30.3°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0