Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0