Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:25 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 29.8°
Sáng/Tối
29.1/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28.1/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.6/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 27°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 24.5°
Sáng/Tối
25.9/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.7°
Sáng/Tối
24.9/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 32.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Thấp/Cao

28°/34.3°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.56 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

4.83