Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:48 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.3/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.9/ 26.9°
Sáng/Tối
23.5/ 28.8°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

25.4°/31.2°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.81 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0