Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:21 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
26.9/ 29.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Thấp/Cao

24.8°/31.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.8 °C

Chỉ số UV

6.42