Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:30 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.65 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0