Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:28 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Huyện Hải Lăng
Đã cập nhật 28 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

1.24 km

Gió

8.78 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0