Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:43 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.8/ 27.1°
Sáng/Tối
25.6/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.7°
Sáng/Tối
26.1/ 35.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29.3°
Sáng/Tối
29.1/ 32.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.7/ 27°
Sáng/Tối
28.2/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.2/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 35.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 31°
Sáng/Tối
28.9/ 36.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.5/ 32.3°
Sáng/Tối
31.9/ 36.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 28.9°
Sáng/Tối
30.8/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.3/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25°
Sáng/Tối
26.1/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 28.4°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Thấp/Cao

24.8°/35.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.49 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0.28