Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:37 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:45
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:50
Mưa vừa
Huyện Hải Lăng
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 26°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:43
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.17