Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

11.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

997 mb

Gió

12.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa rất nặng
Huyện Hải Lăng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:44
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8.73 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0