Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:11 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Huyện Hải Lăng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

24°/39°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.23 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.79