Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.52