Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:26 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây thưa 23°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.5 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0