Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:42 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ

10:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.29 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.25 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.99 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.92 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.51 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.34 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.17 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.93 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.37 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.1 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
3.49 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.48 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.09 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.37 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.75 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.99 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.55 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.34 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
0.77 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.27 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.39 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.43 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.74 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.73 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.65 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.06 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa cường độ nặng

01:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.84 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.14 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
1.53 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.13 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
1.59 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.22 km/giờ

19:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.71 km/giờ

22:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.8 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.77 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.58 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.81 km/giờ
Huyện Hải Lăng
Đã cập nhật 30 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.54