Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:34 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 27.5°
Sáng/Tối
27.4/ 28.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27°
Sáng/Tối
27.5/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 28.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.6°
Sáng/Tối
28.7/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.3°
Sáng/Tối
28.9/ 31.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 27.8°
Sáng/Tối
28.3/ 29.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.6°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
27.4/ 27.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.9/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 27.6°
Sáng/Tối
28.5/ 28.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.4/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 29.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 28.1°
Sáng/Tối
28/ 29.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.6/ 28°
Sáng/Tối
28.2/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 31.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28.2/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.1/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 28.8°
Sáng/Tối
28.1/ 31.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 19 phút trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Thấp/Cao

25.3°/33.8°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.86 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0