Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:31 | 29/02/2024
Ngày/Đêm
28/ 22.4°
Sáng/Tối
19.6/ 24.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 20.5°
Sáng/Tối
22.8/ 21.5°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 19.2°
Sáng/Tối
19/ 19.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 20.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 25.5°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
38.3/ 24.7°
Sáng/Tối
27.8/ 25.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 22.5°
Sáng/Tối
23.7/ 22.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 22°
Sáng/Tối
22.7/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 23.8°
Sáng/Tối
23.4/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:59
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:57
Thấp/Cao

19.1°/25.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

20.2 °C

Chỉ số UV

1.37