Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:28 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

10.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa nhẹ
Huyện Hải Lăng
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 23°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.48 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0