Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:23 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 36°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.46 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0