Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:54 | 13/07/2024
Thấp/Cao
29.2/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.2/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.6/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.8/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.3/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.4/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Thấp/Cao

27.2°/30.8°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.27 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

8.33