Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:15 | 27/01/2023
Thấp/Cao
18/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
18/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1022 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
19/ 19°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:42
Thấp/Cao

18°/19°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

11.7 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0