Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 05:22 | 17/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

11.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Cồn Cỏ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mưa vừa 23°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

1.94 km

Gió

10.48 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0