Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:47
Mưa nhẹ
Huyện Cồn Cỏ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:39
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.31 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

1.32