Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:08 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:03
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Thấp/Cao

24°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.66 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

2.57