Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:08 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.3/ 30.4°
Sáng/Tối
29.8/ 33.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 30.1°
Sáng/Tối
29.3/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 30.8°
Sáng/Tối
30.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 30.9°
Sáng/Tối
30.2/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 30.6°
Sáng/Tối
29.4/ 30.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30.4°
Sáng/Tối
29.6/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.6°
Sáng/Tối
28.9/ 32.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.4/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 29.7°
Sáng/Tối
28.7/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 29.1°
Sáng/Tối
28.3/ 31.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Thấp/Cao

29.4°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.16 km/giờ

Điểm ngưng

26.1 °C

Chỉ số UV

7.92