Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:22 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

10.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:31
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Thấp/Cao

27°/29°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.21 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.9