Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:30 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

16.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

998 mb

Gió

17.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
28/ 26°
Áp suất

996 mb

Gió

21.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

11.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

20.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:33
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

18.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:33
Mưa vừa
Huyện Cồn Cỏ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:44
Thấp/Cao

27°/29°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

3.8