Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 22:11 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 30°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

9.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
30/ 32°
Áp suất

998 mb

Gió

9.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 30°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

7.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 30°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

8.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Huyện Cồn Cỏ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Thấp/Cao

28°/31°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.43 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0