Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:54 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 31.7°
Sáng/Tối
30.8/ 32.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.1/ 31.4°
Sáng/Tối
30.8/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
30.1/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.9°
Sáng/Tối
29.2/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 30.7°
Sáng/Tối
30/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 30.3°
Sáng/Tối
29.7/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

8.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.2/ 30.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 29.3°
Sáng/Tối
28.6/ 30.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 30.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Thấp/Cao

29.5°/33.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.26 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0