Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:16 | 08/02/2023
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

9.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:50
Mây cụm
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:51
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

10.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 23°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:53
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:49
Thấp/Cao

23°/24°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.02 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0