Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:43 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
25.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 25.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.4/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.5/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 26.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 26.8°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.3/ 25.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 23.4°
Sáng/Tối
24.9/ 23.8°
Áp suất

1019 mb

Gió

9.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.1/ 22.7°
Sáng/Tối
23.6/ 22.1°
Áp suất

1021 mb

Gió

9.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.6/ 21.1°
Sáng/Tối
23.4/ 21.4°
Áp suất

1021 mb

Gió

12.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20.4/ 21.5°
Sáng/Tối
20.5/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

12.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:20
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:17
Thấp/Cao

24.4°/26.3°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.83 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0