Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:50 | 16/08/2022
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:01
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:00
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:58
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Cồn Cỏ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:16
Thấp/Cao

28°/31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.83 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.68