Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:33 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
31.4/ 31.7°
Sáng/Tối
30.1/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Nhiều mây

01:00

30.5°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
6.41 km/giờ

04:00

30.5°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
7.98 km/giờ

07:00

30.6°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
8.24 km/giờ

10:00

30°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
9.7 km/giờ

13:00

32.7°C / 38.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
6.82 km/giờ

16:00

32.7°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
8.39 km/giờ

19:00

32.2°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
7.96 km/giờ

22:00

32°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
7.63 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 31.3°
Sáng/Tối
31.5/ 33.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

9.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Nhiều mây

01:00

31.2°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
7.41 km/giờ

04:00

30.9°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
8.46 km/giờ

07:00

30.6°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
8.1 km/giờ

10:00

32°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
7.95 km/giờ

13:00

31.9°C / 37.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.88 km/giờ

16:00

32.9°C / 39.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
5.01 km/giờ

19:00

32.1°C / 39.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
5.31 km/giờ

22:00

31.2°C / 38.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.8 km/giờ
Ngày/Đêm
31.5/ 29°
Sáng/Tối
30.6/ 32.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ

01:00

30.8°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.61 km/giờ

04:00

30.7°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
5.81 km/giờ

07:00

30.6°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
6.37 km/giờ

10:00

31.8°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
5.17 km/giờ

13:00

33.4°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
0.41 km/giờ

16:00

32.1°C / 39.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.71 km/giờ

19:00

29.7°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
10.14 km/giờ

22:00

29.5°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
7.57 km/giờ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.6°
Sáng/Tối
29.1/ 30.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ

01:00

29.5°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
5.84 km/giờ

04:00

29.6°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
5.29 km/giờ

07:00

29.8°C / 33.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
5.89 km/giờ

10:00

31.2°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.45 km/giờ

13:00

32.4°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
66%
1.53 km/giờ

16:00

32.8°C / 39.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
5.64 km/giờ

19:00

29.4°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
11.35 km/giờ

22:00

29.4°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
8.15 km/giờ
Ngày/Đêm
30.4/ 30.6°
Sáng/Tối
29/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ

01:00

29.9°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.59 km/giờ

04:00

29.5°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
5.34 km/giờ

07:00

29.1°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
7.38 km/giờ

10:00

30.5°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
7.08 km/giờ

13:00

31.2°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
6.17 km/giờ

16:00

31.5°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
5.86 km/giờ

19:00

31.7°C / 37.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
5.45 km/giờ

22:00

29.5°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
6.62 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:24
Thấp/Cao

30.1°/33.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.75 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0