Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:07 | 29/01/2023
Thấp/Cao
12/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
12/ 12°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
20/ 20°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
15/ 15°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 3 phút trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 11°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:40
Thấp/Cao

11°/23°

Độ ẩm

43%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0