Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:48 | 24/02/2024
Thấp/Cao
19.7/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.4/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.1/ 19.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.3/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1020 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.8/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.1/ 21.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.9/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 18.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:54
Thấp/Cao

18.4°/22.4°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.44 km/giờ

Điểm ngưng

16.1 °C

Chỉ số UV

0