Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:55 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 32°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

48%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.23 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

8.2