Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:19 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 27.2°
Sáng/Tối
26/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.9°
Sáng/Tối
26.8/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 30.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 33.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29°
Sáng/Tối
26.2/ 35.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.8/ 29.8°
Sáng/Tối
27.8/ 36.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.5/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 36.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.8/ 29.7°
Sáng/Tối
27.6/ 39.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 22 phút trước
Mây rải rác 24.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Thấp/Cao

25°/31.6°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0