Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:55 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
38/ 29°
Sáng/Tối
28/ 37°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Thấp/Cao

25°/38°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.27 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

11.06