Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:39 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
30.7/ 27.2°
Sáng/Tối
26.8/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29°
Sáng/Tối
27.3/ 29.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 28.4°
Sáng/Tối
28.5/ 30.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.2/ 30.2°
Sáng/Tối
28.8/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.8/ 29.3°
Sáng/Tối
30/ 31.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 29.9°
Sáng/Tối
29.9/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.5/ 30.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.5°
Sáng/Tối
29.2/ 29.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 27.3°
Sáng/Tối
28.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 27.1°
Sáng/Tối
27.7/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.5/ 27.4°
Sáng/Tối
28/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 24.9°
Sáng/Tối
25.8/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.2°
Sáng/Tối
23.6/ 25.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.9/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25.5°
Sáng/Tối
28.7/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.2/ 22.3°
Sáng/Tối
22.3/ 22.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.7/ 22.9°
Sáng/Tối
22.7/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 24.7°
Sáng/Tối
22/ 24.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 27°
Sáng/Tối
25.6/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:13
Thấp/Cao

24.6°/32.6°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0