Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 07:58 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

997 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

999 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:37
Mưa nhẹ
Uông Bí
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.45 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

2.94