Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:29 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
26.2/ 23.1°
Sáng/Tối
24.3/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 21.2°
Sáng/Tối
23.1/ 25.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 22.6°
Sáng/Tối
22.5/ 24.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.7/ 22.7°
Sáng/Tối
22.9/ 27.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 22.3°
Sáng/Tối
21.6/ 27.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 13.5°
Sáng/Tối
21.3/ 16.1°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.4/ 14.7°
Sáng/Tối
11.8/ 14.3°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.3/ 13.7°
Sáng/Tối
13.9/ 14.5°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13.6°
Sáng/Tối
12.6/ 14.5°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.5/ 13.8°
Sáng/Tối
12.1/ 20.5°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18.7/ 14.8°
Sáng/Tối
11.5/ 20.7°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
19.7/ 18.2°
Sáng/Tối
12.2/ 21.1°
Áp suất

1028 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18.9/ 16.7°
Sáng/Tối
17/ 18.8°
Áp suất

1026 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 16°
Sáng/Tối
15.9/ 23.1°
Áp suất

1025 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.4/ 18.5°
Sáng/Tối
15.4/ 21.4°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Nhiều mây
Đã cập nhật 11 phút trước
Nhiều mây 24.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Thấp/Cao

21.5°/29.1°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.56 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

0.03