Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:54 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
24/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 14°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:12
Nhiều mây
Uông Bí
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:10
Thấp/Cao

24°/29°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.11 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0