Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:01 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 31.3°
Sáng/Tối
27.1/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.3°
Sáng/Tối
28.8/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
28.3/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.8/ 31.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 29.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 32.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.1/ 28.4°
Sáng/Tối
27.4/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.3/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.9/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Thấp/Cao

27.4°/35.9°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

29.4 °C

Chỉ số UV

0