Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:55 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.5/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.2/ 32.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.8/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.3/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 10 phút trước
Mưa nhẹ 26.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 27.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:33
Thấp/Cao

25.9°/33.2°

Độ ẩm

96%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.73 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0