Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:38 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 30.5°
Sáng/Tối
30.8/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.6/ 29.8°
Sáng/Tối
30.7/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29°
Sáng/Tối
29.1/ 30.9°
Áp suất

999 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.1°
Sáng/Tối
29.9/ 30.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 30.4°
Sáng/Tối
29.1/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.6°
Sáng/Tối
30.9/ 30.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 30.6°
Sáng/Tối
29.8/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.2°
Sáng/Tối
30.7/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 30.1°
Sáng/Tối
31/ 31.2°
Áp suất

999 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 30.2°
Sáng/Tối
30.7/ 31.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 30.2°
Sáng/Tối
30.3/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.3°
Sáng/Tối
30.4/ 30.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.8°
Sáng/Tối
30.5/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29.2°
Sáng/Tối
30.1/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29.4°
Sáng/Tối
30/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 30.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 30.4°
Sáng/Tối
30.9/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30.2°
Sáng/Tối
30.7/ 31.6°
Áp suất

999 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.3°
Sáng/Tối
30.5/ 31.8°
Áp suất

996 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 30.9°
Sáng/Tối
30.6/ 30.6°
Áp suất

998 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 30.6°
Sáng/Tối
30.1/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 30.4°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 30.5°
Sáng/Tối
29.4/ 31.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 31.1°
Sáng/Tối
30.1/ 31.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 31.3°
Sáng/Tối
30.9/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 31.7°
Sáng/Tối
30.1/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 30.4°
Sáng/Tối
30.7/ 31.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 30.8°
Sáng/Tối
30.3/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 31.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Thấp/Cao

28.9°/33.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

29.1 °C

Chỉ số UV

0