Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:20 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:46
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 19°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:40
Thấp/Cao

15°/20°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.03 km/giờ

Điểm ngưng

11 °C

Chỉ số UV

0