Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 22:52 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:10
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Mây thưa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Bầu trời quang đãng
Hạ Long
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 17°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:09
Thấp/Cao

14°/24°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

0