Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:04 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:29
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0