Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:47 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
29.7/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 31.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.1/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 30°
Áp suất

996 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 27°
Áp suất

983 mb

Gió

18.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 29.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 30.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.6/ 31.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 31.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.1/ 30.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 33°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Thấp/Cao

28.4°/33.7°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.16 km/giờ

Điểm ngưng

28.1 °C

Chỉ số UV

3.15