Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:32 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

998 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

999 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

999 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

998 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:37
Mưa vừa
Hạ Long
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Thấp/Cao

26°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.67 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

0