Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:57 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
14/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
13/ 11°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:43
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:44
Nhiều mây
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:46
Mưa nhẹ
Hạ Long
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:37
Thấp/Cao

19°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.64 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0