Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:08 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Ít mây
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:28
Mưa vừa
Đã cập nhật 7 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Thấp/Cao

25°/31°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0