Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:02 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

12.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:38
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:32
Mưa vừa
Hạ Long
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 33°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:45
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0