Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:52 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:03
Thấp/Cao

22°/29°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0