Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:30 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:14
Mưa nhẹ
Hạ Long
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:18
Thấp/Cao

20°/26°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.8 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

5.65