Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:33 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
29.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.6/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
26/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 28.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 29.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:24
Thấp/Cao

26°/32.7°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.26 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0