Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:27 | 04/12/2023
Thấp/Cao
21/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.8/ 20.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.4/ 20.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.7/ 22.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20/ 20.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
19.4/ 19.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 22.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:08
Thấp/Cao

20°/24.4°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.43 km/giờ

Điểm ngưng

17.4 °C

Chỉ số UV

1.31