Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:20 | 19/07/2024
Thấp/Cao
28/ 27.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.5/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.4/ 31.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.7/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:34
Thấp/Cao

27.9°/32.5°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0