Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:10 | 24/02/2024
Ngày/Đêm
19.4/ 19.8°
Sáng/Tối
17.9/ 19.5°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18.8°
Sáng/Tối
18.7/ 18.7°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.5/ 19.6°
Sáng/Tối
18.8/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18.2/ 17.3°
Sáng/Tối
17.5/ 18.4°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19.4°
Sáng/Tối
17.2/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22.3/ 19.1°
Sáng/Tối
20.3/ 20.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 14.2°
Sáng/Tối
16.3/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14.3/ 13.5°
Sáng/Tối
13.1/ 14.2°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.9/ 17.9°
Sáng/Tối
14.9/ 17.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21.6/ 22°
Sáng/Tối
19.4/ 21.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:56
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 17.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:52
Thấp/Cao

17°/19.2°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.28 km/giờ

Điểm ngưng

15.1 °C

Chỉ số UV

0