Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:26
Nhiều mây
Cẩm Phả
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây rải rác 30°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Thấp/Cao

25°/30°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.42 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết