Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:32 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:47
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:42
Thấp/Cao

18°/19°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0.12